Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Partneři

Euroregion Silesia

Euroregion Silesia

Severni

Technotrasa

Severnimorava.travel

město Bílovec

Bílovec

město Fulnek

Fulnek

logo MOMikroregion Odersko

Region Poodří

Region Poodří

město Studénka

Studénka

AsompoAsompo, a.s.

 

 

MSK

Logo MSK

 

Facebook

Facebook

Twitter

Instagram

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 585
TÝDEN: 1860
CELKEM: 866473

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekt "Publikace Poznej Novojičínsko"

Cílem projektu je odpovídající formou přiblížit vybrané otázky environmentální výchovy, tj. odpadového hospodářství, v lokálním vlastivědném kontextu žákům nižšího stupně základních škol na území novojičínského okresu. Tito, vzhledem ke svému psychosociálnímu vývoji, jsou tyto otázky schopni vnímat i prostřednictvím aplikace didaktické zásady emocionálnosti, a tím tak budovat dlouhodobý vztah k ochraně místního životního prostředí a vnímat dopady svých aktivit na jeho stav, a tedy i kvalitu vlastního života. Projekt, tudíž, svým zaměřením reaguje z globálního pohledu na implementaci cílů vzdělávání pro udržitelný rozvoj UNESCO –UNEP, kdy u cílové skupiny se jedná o posílení 1) povědomí a citlivosti ke komunikaci tématu místních problémů odpadového hospodářství, 2) znalostí a zkušeností s řešením tohoto tématu na lokální úrovni, 3) postojů, vnitřních hodnot a motivací vedoucích k aktivní občanské participaci při řešení otázek odpadového hospodářství, 4) schopností k identifikaci a řešení problémů odpadového hospodářství na místní úrovni, 5) aktivní účasti na řešení místních problémů odpadového hospodářství, a to v rovině individuální, rodinné i společenské v rámci výuky, zájmových kroužků a chodu školy. Z pohledu národního pak podporuje realizaci kurikula průřezového tématu Environmentální výchova v rámci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, konkrétně pak tematických okruhů 1) Lidské aktivity a problémy životního prostředí, který se zabývá odpadovým hospodářstvím v obecné rovině, a 2) Vztah člověka k prostředí, který je zaměřen na roli obce v řešení aktuálních problémů životního prostředí. Naplnění cíle projektu dojde prostřednictvím didaktické transformace tématu formou učebnice v počtu 2000 ks, jakožto měřitelného cíle projektu v návaznosti na stávající počty subjektů cílové skupiny, sloužícího z jejich pohledu k naplnění didaktických zásad, a to především názornosti, soustavnosti, přiměřenosti, vědeckosti a spojení teorie s praxí. Územní dopady projektu spočívají ve zvýšení kvality a odpovědnosti za didaktickou transformaci učiva ve vztahu k roli odpadového hospodářství, v rámci v komplexní, soustavné a odborné péče o životní prostředí na lokální úrovni v kontextu konceptu Triple Helix. V rámci něhož bude takto podpořena územní spolupráce vzhledem k účasti obcí, místních společností činných v oblasti odpadového hospodářství a základních škol, rozvíjejících tuto problematiku prostřednictvím svých školních vzdělávacích programů, a též realizujících vlastní didaktickou rekonstrukci tématu v rámci výuky, tedy jako konečného uživatele výstupu projektu.

Termín realizace: 1.7.2018 - 31.12.2018

č. smlouvy: 08485/2018/ZPŽ

Projekt finančně podpořen Moravskoslezským krajem.

Další donátoři: MAS Regionu Poodří, EKO - KOM, AVE CZ, OZO Ostrava, s.r.o., ASOMPO, a.s., SLUMBI, s.r.o.,  Klimkovice, Životice, Frenštát p. R., N. Jičín

 

Podpora aktivit z AP DM TO Poodří - Moravské Kravařsko v období 2018/2019

Aktivity Destinačního managementu turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko v roce 2018/2019 jsou podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotačním programem „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“.

Cílem projektu je zajištění dlouhodobě udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko (dále jen "TO"), který je v souladu s Akčním plánem rozvoje cestovního ruchu pro rok 2018/2019, schváleným usnesením Rady MSK č. 33/2984 ze dne 12.3.2018.

S ohledem na geografické a kulturní vlastnosti nabízí TO v rámci cestovního ruchu široké možnosti pro nejširší veřejnost, specifičtěji pak pro následující cílové skupiny:

- rodiny s dětmi,

- školní či zájmové skupiny,

- senioři 55+,

- milovníci kultury, tradic a historie,

- agroturisté.

Význam projektu pro TO je značný a to i s ohledem na zvyšující se podíl tranzitního cestovního ruchu, který představuje jeden z hnacích motorů rozvoje našeho regionu v návaznosti na jeho polohu (trasa TEN-T Baltsko-Jaderského jádrového síťového koridoru, Letiště Ostrava s pravidelnými leteckými linkami do významných zahraničních destinací apod.). Kromě toho je projekt významným krokem k nediskriminující podpoře malého a středního podnikání v TO, a k podpoře všech aktérů zdejšího cestovního ruchu, kteří tak jsou dohromady specifickou cílovou skupinou tohoto projektu.

Termín realizace: 1.7.2018 – 31.10.2019

Číslo smlouvy: 07220/2018/RRC

 

Podpora aktivit z AP DM TO Poodří - Moravské Kravařsko v období 2017/2018

Na základě zpracované "Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko" probíhá v současné době projekt "Realizace akčního plánu DM v TO Poodří - Moravské Kravařsko“ (2017/2018), který finančně podpořen dotačním programem „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ Moravskoslezského kraje. Mezi cíle tohoto projektu patří podpora asociačního produktu turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko „Pohádkové Poodří“, vydání propagačních tiskovin, realizace workshopů a školení, prezentace regionu laické i odborné veřejnosti v průběhu veletrhů cestovního ruchu a dalších prezentačních akcích(ČR, Polsko, Slovensko)  a další marketingové aktivity podporující cestovní ruch na území Poodří – Moravské Kravařsko.

Termín realizace: 1.1.2017 – 30.6.2018

Číslo smlouvy: 01219/2017/RRC

Stránka

  • 1

Projekt "Vítejte v Poodří" - Moravské Kravařsko


Moravskoslezský kraj v rámci podpory činnosti destinačního managementu turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko podpořil finančně v roce 2013 projekt "Vítejte v Poodří - Moravské Kravařsko", jehož výstupem budou krátké filmové spoty jednotlivých partnerů, webové stránky a medializace oblasti.


6. 7. 2013 Zobrazit méně

Stránka

  • 1